Kundetilfredshet blant boligkundene

Boligaktørene med høyest kundetilfredshet i 2015 er kåret. Prognosesenteret presenterte på sitt kundeseminar for boligaktørene, resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen gjennomført i 2015. Alt-i-alt har kundetilfredsheten blant boligkjøperne blitt bedre i løpet av 2015, og det er også gledelig å registrere en positiv utvikling for kundetilfredsheten over tid.
JM har de mest tilfredse boligkjøperne i prosjektmarkedet 2015
JM har de mest tilfredse boligkjøperne i prosjektmarkedet 2015

Prognosesenterets måling av kundetilfredshet skjer i to ulike faser, ved overlevering av boligen og i forbindelse med ettårsbefaring, og målingen fanger såles opp hele kundeopplevelsen fra kjøp av bolig til man har overtatt og bodd i boligen en tid.

 

Kundetilfredshetsundersøkelsen er videre delt i to kategorier, der man skiller mellom prosjektmarkedet og enkeltkundemarkedet.

 

Maksimal oppnåelig score på kundetilfredsheten er 100.

 

Det var i alt 24 aktører med i konkurransen om å bli årets beste boligleverandør i 2015.

 

Aktørene som er med i konkurransen om å bli beste boligleverandør
Aktørene som er med i konkurransen om å bli beste boligleverandør

Prosjektmarkedet

– kundene kjøper bolig og tomt fra boligutvikler

 

Det har vært en økning i kundetilfredsheten blant boligkjøperne i prosjektmarkedet fra 2014 til 2015. Totalt økte tilfredsheten fra 69 til 71 målt ved overlevering, og fra 65 til 66 ved ettårsbefaring.

 

Best i klassen var JM Norge med en KTI-score på hele 79, tett fulgt av OBOS og Skanska Bolig på de neste plassene, med KTI score på henholdsvis 75 og 74.

 

I prosjektmarkedet inngår hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet.

 

Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2015, der Nordbohus`«Bjørnsrud Skog» ble beste prosjekt.

Boligprosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2015
Boligprosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2015

Enkeltkundemarkedet

– kundene har egen tomt og velger selv leverandør og boligtype

 

Det har vært en økning i kundetilfredsheten blant boligkjøperne i enkeltkundemarkedet. Totalt økte tilfredsheten (fra 2014 til 2015), fra 68 til 72 målt ved overlevering, og fra 68 til 75 ved ettårsbefaring.

 

I enkeltkundemarkedet var Nordbohus beste boligaktør med en KTI-score på 73. Det er stor spredning i KTI resultatene blant aktørene, men gledelig å registrere at mange aktører/avdelinger i dette markedet leverer svært gode resultater. Mer enn 10 forhandlere/avdelingskontorer har en KTI-score på mellom 86 og 93, der sistnevnte er på grensen av imponerende! Tabellen under viser en oversikt over de avdelingene/aktørene i enkeltkundemarkedet med høyest kundetilfredshet.

Avdelingene/aktørene i enkeltkundemarkedet med høyest kundetilfredshet i 2015
Avdelingene/aktørene i enkeltkundemarkedet med høyest kundetilfredshet i 2015

 

Enkeltkundemarkedet er også kjent som katalogmarkedet, og består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.

 

Større fokus på fornøyde kunder fra boligaktørenes side, i kombinasjon med systematiske målinger av kundetilfredsheten, samt tettere oppfølging av kundene har i sum bidratt til den positive utviklingen i kundetilfredshet blant norske boligkjøpere.

 

Kundetilfredshet er viktig!

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket ofte innebærer lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og lignende. Tilfredshet bidrar også til at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften.

 

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev