Boligprisene – upåvirket av oljeprisfall?

Eiendom Norge la nylig fram boligprisstatistikken for januar. Som kjent viste den fortsatt sterk vekst i prisene i store deler av landet. Mange – inklusive Prognosesenteret – hadde nok ventet at de dystre medieoppslagene i kjølevannet av oljeprisfall og kraftig nedbemanning i oljerelaterte næringer også skulle påvirke boligmarkedet, men foreløpig ser det ut til at det bare er i Rogaland at effekten er tydelig.
Av: Kjell Senneset Publisert: Emnekategorier: boligbygging boligmarkedet boligpris oljepris

Effekten på boligmarkedet i resten av landet kan kanskje bli noe sterkere etter hvert, men siden prisnivået i januar var 8,5 % høyere enn i januar i fjor, skal det mye til om ikke gjennomsnittprisen i år blir minst 5% høyere enn gjennomsnittsprisen i 2014.

 

Også i Rogaland har det for øvrig vært god prisvekst de siste månedene, og både i Stavanger og Sandnes er boligprisene nå høyere enn de var for ett år siden. Det er ingen grunn til å tro at boligprisene i Rogaland kommer til å kollapse, i den grad noen trodde det. Eiendomsutviklerne i Rogaland har svart på markedssvikten ved å redusere igangsettingen av nye boliger, og lavere tilbud av nye boliger bidrar til at prisfallet i boligmarkedet begrenses, eller evt. snur til ny, varig prisoppgang.

 

Samlet boligbygging falt i 2014

Det var imidlertid ikke bare i Rogaland at boligbyggingen falt i 2014. På landsbasis gikk tallet på gitte igangsettingstillatelser ned med 10 %, til 27.156, ifølge den kvartalsvise byggearealstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). I Rogaland falt gitte igangsettingstillatelser med hele 16 %. Endelig årsstatistikk, som snart kommer, vil neppe endre mye på dette bildet.

 

SSBs tall er i rimelig god overensstemmelse med statistikken over faktisk igangsetting til Bolig-produsentene og Prognosesenteret. Denne statistikken, som riktignok ikke er en fulltelling, viser en nedgang på 8 % i faktisk igangsetting av nye boliger fra 2013 til 2014. Statistikken omfatter også salg av nye boliger, og der var nedgangen bare 1 %, etter lenge å ha ligget godt under 2013 salget. En sterk spurt mot slutten av året sørget for at samlet nedgang ble minimal.

 

Lav igangsetting av boliger i fjor vil etter hvert slå ut i lavere fullføring. Redusert tilførsel av nye boliger vil dermed bidra til boligprisveksten i år, selv om den direkte priseffekten av at tilførselen til markedet reduseres med noen få tusen boliger er begrenset.

 

Nedgangen i boligbyggingen i fjor skyldes i hovedsak at bankene strammet inn på kredittgivingen til bl.a. nye boligprosjekter i 2013, og selv om restriksjonene stort sett ble reversert i løpet av 2014 var skaden skjedd. Salget av nye boliger i siste del av 2013 sørget for veldig lav igangsetting i første del av 2014. Dessuten har en kraftig skjerping av kravene til boligbyggernes garantistillelse ved oppføring av nye boliger ført til at noen mindre boligbyggere har måttet kaste inn håndkleet, og redusert produksjonskapasiteten i boligsektoren. Nedgangen i boligbyggingen i fjor skyldes altså ikke en generell etterspørselssvikt, den var organisert av myndighetene. Kredittskvisen i 2013 skyltes myndighetenes nye krav til bankenes soliditet (egenkapital i forhold til samlete utlån), og bankene svarte, ikke uventet, med å holde igjen på kredittgivingen. Det er også myndighetene som har skjerpet garantikravene.

 

Noe av nedgangen i igangsettingen i Rogaland i fjor skyldes forholdene nevnt over, men resten skyltes altså boligbyggernes beslutninger, basert på svikt i etterspørselen.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev