Anleggsaktør

Anleggsmarkedet er i stadig vekst, men i hvilke geografiske områder og i hvilke anleggssegmenter veksten blir størst er avgjørende for hvordan entreprenørene planlegger sin prosjektportefølje, og hvilke ressurser, kompetanse og typer maskiner det skal planlegges for. Vi bidrar med kunnskap om prosjektenes omfang, plassering og innhold, noe som er med på å sikre at du får best mulig underlag når planene skal legges.

Anleggsmarkedet inkluderer investeringer og vedlikehold av veier inkl. bruer og tunneler, jernbane-  og sporveisanlegg, havner- og kaier, energianlegg, vann- og avløpsanlegg, idretts- og friluftsanlegg, landbaserte oljeanlegg og forsvarsanlegg.

 

Prognosesenteret følger anleggsmarkedet tett og overvåker til enhver tid anleggsprosjekter over hele landet. Prosjektdatabasen er grunnlaget for å kunne analysere anleggsmarkedet, og gir en god oversikt over hvilke typer anleggsprosjekter som planlegges i årene fremover, hvor de kommer og hvor store de er. Våre tjenester gir et godt grunnlag for å kunne gjør de rette strategiske valgene for fremtiden på ulike plan.

 

Vi kan tilby aktører i anleggsbransjen følgende:

  • Prognoser for anleggsmarkedet i ulike kategorier
  • Anleggsmodulen – et dynamisk verktøy som gir deg oppdatert informasjon om anleggsmarkedet i ditt nedslagsfelt.
  • Skreddersydde analyser for din bedrifts tilgjengelige marked
  • Konkurrentanalyser
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev