Bygg- og anleggsprognoser

Hvordan blir utviklingen i de ulike bygg- og anleggssegmentene de kommende to-tre årene? Hvor mye skal det investeres for? To ganger i året (mars og september) utarbeider vi nye oppdaterte markedsprognoser for utviklingen i BAE-markedet i hele Norden. Rapportene gir statistikk over utviklingen de seneste årene, samt prognoser for inneværende år og to år frem i tid.

Til alle kunder på prognoserapportene og tilhørende spesialrapporter

 

Som en konsekvens av usikkerheten vi opplever på grunn av koronavirusets spredning og de økonomiske konsekvensene av dette, har Prognosesenteret utarbeidet preliminære prognoser for det nordiske bygg- og anleggsmarkedet. Dette kommer i stedet for den planlagte publiseringen 26. mars. Vi understreker at det er stor usikkerhet forbundet med disse prognosene, og de vil trolig revideres i løpet av våren 2020.

Prognosene er publiseret for alle de fire nordiske landene, med samme inndeling for bygg- og anleggstyper og geografi som vanlig. Imidlertid har vi besluttet å kun utgi excel-filer med prognosene, med en markedskommentar for hvert delmarked i første fane, og en webrapport. Vi kommer også til å utgi en video som oppsummerer prognosene for det norske markedet. Vi følger utviklingen tett og kommer tilbake med prognoseoppdateringer så snart vi anser det som nødvendig.

Våre analytikere er tilgjengelig for alle spørsmål dere måtte ha, enten på telefon eller e-post.

 

 

Nybygging av boliger

Hvor mange boliger skal det bygges de kommende årene, og hva påvirker igangsettingen og produksjonsverdien? Dette er sentrale spørsmål i prognoserapporten Nye boliger.

 

Rapporten inneholder detaljerte prognoser for igangsetting av eneboliger, småhus og leiligheter samt fritidsboliger og boliggarasjer i alle landets fylker. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet. Markedsprognosene angis både i antall boliger og i produksjonsverdi. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Nybygging av yrkesbygg

Rapporten for yrkesbygg omfatter private næringsbygg og offentlige bygg. Nye Yrkesbygg-rapporten tar for seg aktiviteten innen de ulike byggtypene i hvert fylke, målt i kvadratmeter og produksjonsverdi. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet i tillegg til bearbeidet prosjektinformasjon. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år og er basert på de ulike driverne av dette markedet.

ROT boliger

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av boliger, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

ROT yrkesbygg

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av yrkesbygg, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Anleggsmarkedet

Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som gjerne står for 70-80 % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt svinger mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. For å kunne beregne utviklingen i anleggsmarkedet følger vi derfor påbegynte og planlagte anleggsprosjekter tett. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år. Statistikken og prognosene er fordelt på fylker og seks forskjellige anleggskategorier. I tillegg omhandler rapporten et anslag på drift og vedlikehold for vei, jernbane og energianlegg, fordelt på fylke.

Les mer om Prognosesenterets tjenester for anleggsmarkedet
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev