Bygg- og anleggsprognoser

I ustabile og usikre tider er det viktigere enn noen gang med solid innsikt og gode strategier. Våre prognoserapporter tilbyr deg og din bedrift verdifull innsikt og beslutningsstøtte, slik at dere kan navigere trygt og ta solide beslutninger for fremtiden.

Vi publiserer oppdaterte prognoser tre ganger årlig – april (medio/ultimo), august (medio) og november (medio/ultimo). Rapportene dekker de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland.

 

Analyseunderlaget presenteres i oversiktlige og utfyllende webrapporter, interaktive dashbord, Excel-format og PowerPoint-format.

Nye boliger

Rapporten for nye boliger omfatter markedet for eneboliger, småhus og leiligheter. Nye boliger-rapporten tar for seg aktiviteten innen de ulike byggtypene i hvert fylke, målt i antall boliger og produksjonsverdi. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet i tillegg til bearbeidet prosjektinformasjon. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år og er basert på de ulike driverne av dette markedet.

Nybygging av yrkesbygg

Rapporten for yrkesbygg omfatter private næringsbygg og offentlige bygg. Nye Yrkesbygg-rapporten tar for seg aktiviteten innen de ulike byggtypene i hvert fylke, målt i kvadratmeter og produksjonsverdi. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet i tillegg til bearbeidet prosjektinformasjon. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år og er basert på de ulike driverne av dette markedet.

ROT boliger

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av boliger, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

ROT yrkesbygg

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av yrkesbygg, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Anleggsmarkedet

Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som gjerne står for 70-80 % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt svinger mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. For å kunne beregne utviklingen i anleggsmarkedet følger vi derfor påbegynte og planlagte anleggsprosjekter tett. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år. Statistikken og prognosene er fordelt på fylker og seks forskjellige anleggskategorier. I tillegg omhandler rapporten et anslag på drift og vedlikehold for vei, jernbane og energianlegg, fordelt på fylke.

Les mer om Prognosesenterets tjenester for anleggsmarkedet
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev