Bruk av markedskunnskap i boligutvikling

Boligutvikling er på mange måter svært enkelt. Det handler rett og slett om å bygge riktige boliger til riktige kundegrupper. Så enkelt og så vanskelig.
Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: bolig boligprosjekt boligutvikler

I forbindelse med planlegging, utvikling og salg av nye boligprosjekter er det viktig å ha en best mulig oppfatning av hvilke boliger det er behov for, og hvilke boliger som vil etterspørres i markedet.

7 av 10 boligkjøpere til et boligprosjekt bor ofte i nærområde allerede

Mer enn halvparten av boligene i Norge består av eneboliger (52%), mens bare litt over en fjerdedel (26%) av boligtilbudet består av leiligheter. Samtidig vet vi at nesten 7 av 10 husholdninger består av 1-2 personer, og at andelen eldre i befolkningen øker, og vil øke i årene som kommer. Parallelt registrerer vi at nordmenns boligpreferanser er i ferd med å endre seg, ved at en stadig større andel av befolkningen ønsker å bosette seg i leiligheter. Dette tyder på at etterspørselen etter mindre og mer lettstelte boliger/leiligheter vil øke i årene som kommer.

 

Betyr dette at det kun bør utvikles leiligheter i årene som kommer? Det er fristende å svare ja, – men det er naturligvis ikke så enkelt.

 

Vi bor spredt, vi bor tett. Vi bor i byer, på landsbygda og i tettstedene, fra nord til sør. Boligpreferansene varierer. For å vurdere hva det er riktig å bygge, er det derfor mange viktige spørsmål å finne svar på. Hvor kan man rekruttere boligkjøpere, hvem skal det bygges for, hva kan målgruppen betale?

 

I våre boligprosjektanalyser ser vi at flyttestrømmene ofte kan gi verdifull informasjon om hvor det er mulig å rekruttere potensielle kunder. I mange tilfeller rekrutteres mer en 7 av 10 boligkjøpere fra et relativt snevert nærområde til prosjektet. Ved å kartlegge befolkningen som bor i nærområdet, kan vi finne frem til hvilke typer mennesker som bor i potensielle rekrutteringsområder, hvilke aldersgrupper finnes, hvilken familiesituasjon man er i og hvordan bor man i dag. Grundige analyser av kjøpskapasiteten i markedet er også sentralt, for å kunne vurdere hvilke typer boliger det er mulig å selge i det aktuelle markedet.

 

Det er store forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper og deres boligpreferanser. Det er i første rekke barnefamiliene som vil bo i eneboliger, mens andelen som vil bo i leilighet øker med stigende alder. Mer enn 6 av 10 pensjonister vil bo i leilighet. På nasjonalt nivå er det en betydelig overdekning av eneboliger, og underdekning av leiligheter.

 

Det er store geografiske variasjoner i kjøpskapasiteten, lokalt og regionalt. Kjøpskapasiteten kan variere med mange millioner kroner innenfor relativt lokale områder.

 

Vi registrerer at alder også har stor betydning på kjøpskapasiteten. Unge husholdninger kan i gjennomsnitt betale litt over 2 millioner for sin neste bolig, mens barnefamilier og godt voksne mennesker kan betale godt over 4 millioner kroner for sin neste bolig.

 

Å utvikle nye boligprosjekter handler ofte om to grunnleggende forhold, å optimalisere lønnsomheten og å minimere risikoen. Grundige analyser kan bidra med verdifull markedsinnsikt.

 

Man får i pose og sekk!

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev