Europas bygg- og anleggsmarkeder har passert veksttoppen

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet har hentet seg betydelig inn de senere årene, og 2017 ble det første året siden finanskrisen hvor produksjonen økte i alle tre hovedsegmentene (bolig, yrkesbygg, anlegg). Konjunkturforventningene er justert ned noe fra Euroconstruct-rapporten som ble publisert juni 2018, men det har ikke påvirket medlemslandenes tro på en fortsatt sterk vekst i anleggsmarkedet i årene som kommer.
Av: Bengt Henricson Publisert: Emnekategorier: euroconstruct europa
Euroconstruct
Prosentvis utvikling, BNP og total bygg- og anleggsproduksjon, EC-19, 2015 til 2021

Den europeiske bygg- og anleggsproduksjonen steg med 4,1 prosent i fjor, men oppgangen kommer fra lave nivåer. Investeringer i f.eks. nye boliger har de siste tre årene økt med om lag 25 prosent i Euroconstruct-landene, noe som kan virke imponerende, men boligproduksjonen var i 2017 fortsatt mer enn 40 prosent under nivåene vi så før finanskrisen – som ble etterfulgt av et bredt fall i de fleste delmarkedene.

 

Boligproduksjonen har de senere årene fungert som den viktigste vekstdriveren, men fra neste år bremses tempoet i investeringene til rett over 1 prosent, og vil deretter gradvis flate ut mot 2021. Yrkesbyggmarkedet har også økt, men veksten kom noen år senere enn i boligmarkedet, og den har vært svak som følge av at mange gjeldstyngede land er tvunget til å redusere offentlige investeringer. En svakere europeisk konjunktur bidrar også til redusert investeringsvekst i nye yrkesbygg, fra en økning på nesten 5 prosent i 2017 til 1,5 prosent i snitt per år i prognoseperioden.

 

Vi ser at det europeiske bygg- og anleggsmarkedet endrer seg, fra å bli drevet av boligbygging til å nå bli mer og mer drevet av anleggssektoren. Denne utviklingen ser vi veldig tydelig i Norge også. Det er i hovedsak jernbaneinvesteringer som forventes å øke i Europa i årene som kommer.

 

Det er store regionale forskjeller i og mellom landene, basert på utgangspunkt og forutsetninger. Anleggsinvesteringene øker hovedsakelig i Euroconstructs østeuropeiske medlemsland og i Norge, mens Tyskland og Finland er alene i å se nedgang de neste årene. Øst-Europa har også en sterk utvikling i yrkesbyggmarkedet, sammen med Nederland, Frankrike og Belgia. Boligbyggingen øker mest i Irland i prognoseperioden, mens Sverige skiller seg ut med en nedgang i boliginvesteringen på opptil 35 prosent frem til 2021.

 

ROT-sektoren er relativt stabil med en gjennomsnittlig vekst på 1,3 prosent i prognoseperioden, noe som er en nedgang fra de to siste årenes vekst på litt over 2 prosent per år. Den svake utviklingen i ROT er bekymringsverdig – veksten er knapt på det nivået som trengs for å opprettholde standarden i bygningsmassen, og den er svært langt fra tilstrekkelig for å oppnå eiendomsbransjens klimamål.

 

For ytterligere informasjon om Euroconstruct og aktuelle rapporter – ta kontakt med :

Bjørn-Erik Øye:  + 47 90 01 11 86  eller Bengt Henricsson : + 46 70 263 21 67

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev