Vekst i hele Europa i 2018 - Norge på topp igjen

Den positive utviklingen fra 2017, med vekst i alle europeiske bygg- og anleggsmarkeder, fortsetter inn i 2018. Samlet volumvekst for 2018 ventes å ende opp på 2,6%.
Av: Bjørn-Erik Øye Publisert: Emnekategorier: euroconstruct europa

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet har totalt sett hatt jevn vekst hvert år siden 2014, dog med store variasjoner fra land til land.  I 2018 forventes faktisk vekst i alle land, varierende fra + 21 % i Ungarn, til 0.7 % i UK. Viktigste bidragsyter til veksten i 2017 var – på samme måte som i Norge – den positive utviklingen i markedet for nye boliger.

 

Utviklingen i 2017 var ekstraordinær med den høyeste vekstraten notert siden 2006, tett før finanskrisen ble utløst. Videre fikk vi for første gang siden Tysklands gjenforening en vekst i absolutt alle land – en trend som ser ut til å fortsette i år.  Samlet har nå de europeiske bygg – og anleggsmarkedene (summen av 19 land i Euroconstruct-området) steget med hele 9 % (volum) fra 2014 t.o.m. 2017.  I prognoseperioden t.o.m. 2020 forventes en ytterligere vekst på 6 %.

 

I årene frem til 2020 forventes det en avmatting av markedene for nye boliger – m.a.o. samme situasjon som i Norge.  Den mer moderate utviklingen for nye boliger vil langt på vei kompenseres av en kraftig vekst i  anleggsmarkedene – med totale vekstrater på + 4 % både i 2018 og 2019.  Videre forventes det en fortsatt sterk utvikling i ROT-markedene både for boliger og yrkesbygg.

 

Den positive utviklingen i Europa beror delvis på en mer robust økonomisk vekst i svært mange land, som i sin tur gir hyggelige utslag i husholdningsøkonomien, bedriftenes lønnsomhet og offentlige finanser.  Bygge- og anleggssektoren drar spesielle positive fordeler av de ekstremt lave rentene i Euroområdet.  Til tross for at immigrasjonsnivåene har gått kraftig ned det siste året så gir disse tidligere nivåene – kombinert med høy migrasjon – fortsatt store behov for nyproduksjon av boliger. På toppen av dette finnes store akkumulerte etterslep i infrastrukturinvesteringer pga. pressede offentlige budsjetter i årene etter finanskrisen.

 

Norge på topp mht. investeringer pr capita:

 

Det desidert største landet i bygg- og anleggssammenheng er selvsagt Tyskland med en samlet omsetning på mer enn 318 milliarder Euro, dvs. 21 % av totalmarkedet.  Det tyske markedet er likevel ikke i nærheten av det norske om vi måler den relative omsetningen pr. innbygger. På denne rankingen troner fremdeles Norge på en solid førsteplass med hele 9.200 Euro pr innbygger i 2017. Førsteplassen vil beholdes med god margin både i 2018 og 2019. Dette til tross for en forventet avmatting av det norske markedet for nye boliger i perioden.  Det relative investeringsnivået pr. innbygger i Norge vil bli liggende på nivåer 3 ganger gjennomsnittet i Europa.

 

Den totale verdien av de europeiske bygg- og anleggsmarkedene var i 2017   1.502.000 mill Euro med følgende fordeling på delmarkeder:

 

 

 

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev