Markedet for bygg og anlegg øker fremover

Våre nyeste rapporter (publisert i dag) for aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg de neste 2-3 årene viser ingen tegn til dårlige tider i disse næringene.
Av: Kjell Senneset Publisert: Emnekategorier: anlegg boligpris bygg yrkesbygg

Noen byggeboom blir det vel ikke, og kanskje heller ikke noen voldsom anleggsboom, men begge områder kan få pene veksttall i hele perioden 2015-2017. Samlet byggeaktivitet ventes å øke med 3 % i år og 2 % i 2016 og 2017. Dette er vel og merke volumvekst. En eventuell prisvekst på toppen kan bidra med ytterligere et par prosentpoeng på omsetningsveksten. I anlegg ser det enda bedre ut, samlet produksjon ser ut til å øke med 5 % i år og ytterligere 3 % i 2016 og 2017.

Aktiviteten i bygg og anlegg tikker fortsatt oppover – oljeprisfall og dystre medieoppslag til tross

Veksten i anlegg kan godt bli høyere dersom regjeringen fortsetter å prioritere samferdsel i budsjettene. Litt mindre økonomisk optimisme enn det vi har vært vant til i fedrelandet de senere årene kan jo friste politikerne til å ta ekstra godt i når bevilgningene til veier, jernbane og havner skal fordeles i budsjettene framover, for å passe på at norsk økonomi får god vekst også de neste årene. Litt dårlige tider i AS Norge kan gi ekstra gode tider i anlegg!

 

Deler av byggemarkedet er nok noe mer utsatt for oljeprisfall og færre oppdrag til bedrifter som leverer til oljenæringen, men det er først og fremst etterspørselen etter private næringsbygg som er utsatt. Her vil nok etterspørselen etter nye bygg gå litt ned, men det blir mer enn kompensert av økt boligproduksjon, økt produksjon av bygg for det offentlige og økt aktivitet innen renovering og vedlikehold av den eldre bygningsmassen. Men selv ikke etterspørselen etter private næringsbygg vil falle dramatisk. Planlagte nye prosjekter viser f.eks. veldig høye tall for 2016, høyere enn for 2015. Selv om mange av disse prosjektene vil bli utsatt eller lagt i skuffen, er det nok også mange tiltakshavere som synes at alle pengene som allerede er nedlagt i prosjektering og planlegging ikke bør være brukt forgjeves, og følger opp med bygging. De har nok dessuten merket seg at de aller fleste, om ikke alle, prognosene for norsk økonomi viser bedre tider igjen allerede i 2016. Da blir 2015, med en anslått vekst (ja det blir vekst, ikke fall) i bruttonasjonalproduktet på 1 til 1,5 %, for en parentes å regne. Allerede til neste år er AS Norge tilbake på sporet, med en vekst over 2 %, som er sterk nok til at den lille økningen i arbeidsledigheten som vi må regne med i år ikke fortsetter.

 

Riktignok ar spekulasjonene om sprekk i boligmarkedet begynt å florere igjen, og fall i boligprisene vil kunne gjøre mye skade. Hvis alle forslagene som har kommet fra Finanstilsynet om å stagge prisveksten i boligmarkedet ble gjennomført ville det kunne se litt skummelt ut, men det kommer ikke til å skje. Mye av det de forslår er politisk uspiselig.

 

Noen kommentatorer har, enda en gang, begynt å mase om at vi egentlig har nok boliger, og økt boligproduksjon vil kunne føre til overskuddstilbud og prisfall. De viser til at leieprisene i bl.a. Oslo ikke stiger noe særlig lenger. Når det brukes som indiksjon på at det er tilstrekkelig med boliger i Oslo har man ikke helt fått med seg hvordan boligmarkedet fungerer. Eie- og leiemarkedene er to forskjellige markeder som ikke har veldig mye med hverandre å gjøre. Det er få husholdninger som faktisk velger leiemarkedet hvis de også kan kjøpe. Leiemarkedet er for studenter, for personer som er stengt ute fra lånemarkedet av forskjellige grunner, for folk som ikke har tenkt å bo her så lenge, f.eks. arbeidsinnvandrere som har planlagt for korttidsopphold, og for de som bor billig i arbeidsgiver eide boliger.

 

Så lenge prisene på eierboliger og borettslagsboliger fortsetter sin ville ferd oppover i mange av byene våre, bygger vi for lite. Vanskeligere er det ikke. Denne situasjonen med prisvekst vil nok vedvare i hvert fall noen år til, og prisvekst i boligmarkedet er generelt bra for veksten i økonomien, og bra for byggeaktiviteten. Men ikke 6-7-8 % i året, som nå. Det er skummelt mye. Heldigvis vil nok noe av det som Finanstilsynet forslår bli satt i verk, slik at prisveksten kommer ned i hvert fall mot lønnsveksten om et par tre år. Da er omtrent alt på stell både for norsk økonomi og bygg og anlegg.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev