Merkekjennskap blant boligleverandørene

Høy merkekjennskap er viktig for de fleste boligleverandører på det norske markedet. Jo bedre kjent i markedet, jo større er sannsynligheten for å bli kontaktet av potensielle kunder.
Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: boligleverandør markedsføring merkekjennskap

Dette har mange boligaktører satt fokus på, og satser kraftig på profilering av eget merkenavn i riksdekkende medier. Bærer denne jobben frukter?

 

Vi har siden 2002 målt kjennskapen til boligleverandørene blant norske husholdninger. Undersøkelsen gjennomføres per telefon og viser top-of-mind – hvilken boligleverandør man først kommer på, samt uhjulpet- og hjulpet merkekjennskap. Undersøkelsen viser at det er betydelige forskjeller mellom boligaktørene. Følgende aktører ligger på topp i årets undersøkelse.

 

Listen over topp tre for «top of mind» og uhjulpet kjennskap er identisk:

  1. Block Watne
  2. Nordbohus
  3. Mesterhus

 

Disse topper kategorien hjulpet gjenkjennelsesgrad:

  1. Block Watne
  2. OBOS
  3. Mesterhus

 

Relativt lav kjennskap til boligleverandørene

− I gjennomsnitt kan norske husholdninger kun navnet på 1,5 boligleverandør uhjulpet. Menn i aldersgruppen 40-44 år og de med høyt inntektsnivå og utdannelse kjenner flest boligleverandører. Kjennskapen er også høyere i tettstedene enn i byene.

 

− Det er også regionale forskjeller i gjenkjennelsesgraden. Høyest er gjenkjennelsen på Innlandet, mens den er lavest i Nord-Norge. Vi ser at mye av årsaken til dette er at mange boligleverandører ikke prioriterer denne delen av landet som markedsområde.

 

Block Watne troner på toppen

Vi gjennomfører denne undersøkelsen hvert år og det er ikke tilfeldig at Block Watne over tid alltid har ligget høyt på målingene.

 

­− Block Watne har et veldig høyt kjennskapsnivå i dette beitet. Høy byggeaktivitet over tid, samt at mange assosierer merkenavnet med ferdighusbransjen, kan være med på å forklare selskapets høye merkekjennskap.

 

Merkekjennskap bygges ikke på en dag

Å bygge et godt kjent merkenavn handler om et bredt og langsiktig arbeide. Ved siden av markedsføring i lokale og riksdekkende medier, er bevist profilering av eget merkenavn og aktiv bruk av sosiale medier også viktige virkemidler for å styrke merkekjennskapen din blant dine eksisterende og potensielle kunder.

 

–  For å være litt generell anbefaler jeg i arbeid med merkekjennskap å huske på at det ofte handler om langsiktighet, der profilering og systematisk kundeoppfølging over tid, samlet vil bidra til å øke kjennskapsgraden, enten du er en boligleverandør eller tilbyr andre produkter i markedet.

Filtrering
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev