Vegg og isolering

Prognosesenteret følger utviklingen i byggevaremarkedet, og vet derfor hvordan etterspørselen etter vegg- og isoleringsmateriale vil utvikles i de ulike kunde- og byggsegmentene. Våre analyser gir deg mulighet til å arbeide med fakta fremfor interne markedsvurderinger.

Stocksy_txpc0ae81c3Efw000_Small_609939

Det nordiske markedet for isolering har utviklet seg fra å være et relativt lokalt markedet, til å bli internasjonalt og betydelig mer konkurranseutsatt. I markedet for isolering ser vi at nye materialer kommer på markedet. Tilbud og etterspørsel utvikles blant annet ved at produkter integreres, f.eks. tak- og fasadeløsninger, og en økning i prefabrikkerte produkter gir endring i krav fra bestilleren. Liknende utvikling skjer også for produkter som lettvegger og undertakssystem.

Tilpasset underlag for effektiv virksomhetsutvikling

Vi kan gi et nyansert og detaljert bilde av dagens marked, samt fremtidig potensial, hvilket gir mulighet til satse på de riktige produktene og løsningene. Vi utfører markedsanalyser basert på løpende og omfattende studier av hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggsegmentene.

 

Vi hjelper deg med å forstå hvordan kunden opplever din virksomhet, blant annet ved å gjennomføre kundetilfredshetundersøkelser (KTI) og merkekjennskapsmålinger. Vi har også lang erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

 

Vi tilpasser leveransen etter dine behov. Eksempler på hva en leveranse kan inneholde er:

  • Analyser som tydeliggjør drivkreftene i markedet
  • Underlag om markedets størrelse, struktur og fremtidige utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Utvalgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller deres egne salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunder gjennom f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev