Halve Norge foretar oppussing av boligen årlig

I Norge eier omtrent 9 av 10 voksne mennesker sin egen bolig, og vi nordmenn foretar veldig mye oppussing av våre boliger. Oppussing og renovering av bolig er et enormt og stigende marked, i 2014 passerte dette markedet 66 milliarder kroner i investerte beløp.
Av: Erik Horgmo Publisert: Emnekategorier: bolig oppussing oppussingsmarkedet

Øvelsen med å tallfeste aktiviteten i oppussingsmarkedet er på mange måter mer komplisert enn i øvrige byggsegmenter i Norge fordi det styres av folks preferanser og det finnes lite om noen god offentlig statistikk på området. For å kunne måle aktiviteten i markedet er vår bolig- og oppussingsundersøkelse en av våre aller største undersøkelser og innbefatter spørsmål rundt merkekjennskap, oppussing, pengebruk og andre spørsmål relatert til oppussing og ønsker til oppgradering av bolig.

 

Vi har over mange år kjørt denne undersøkelsen og har i dag en database med over 20.000 svar totalt. Dette gir et utrolig godt innblikk i dagens situasjon, men også en fyldig oversikt over trendene de siste årene, samt nordmenns oppussingsplaner fremover.

 

kjenner tilTil venstre ser vi en kort oversikt over hva folk i sammenheng med oppussing i størst grad kjenner til. Dette er basert på spørsmål vi stiller hvert kvartal for å avdekke i hvilken grad norske husholdninger kan oppgi et merke innen hver produktgruppe uten hjelp.

 

Prosentandelen viser hvor mange som har oppgitt ett eller flere merker. Det vil si at for byggevarehus er det kun 11% som ikke kunne gjengi et eneste firma eller merke. Denne høye kjennskapen til bedrifter som selger produkter vi benytter i forbindelse med oppussing understøtter helt klart vår innledende påstand om at nordmenn pusser opp veldig mye.

 

For å kunne si noe om aktiviteten i denne bransjen er det viktig og også gå noe mer ned i detaljene, derfor går vi inn i hele 19 ulike bransjer med denne type undersøkelse. Sagt på en annen måte forsøker vi å få oversikten over alt som utføres fra gulv til tak før vi beskriver totalen.

 

Et av de overordnede spørsmålene vi stiller er i hvilken grad folk utfører oppussing, både utendørs og innendørs. I 2014 var det over 1 million husstander i Norge som utførte en eller annen form for oppussing, det vil si litt under halvparten av alle husstander. Vi spør også hvilke planer en har til å pusse opp det kommende året. For 2015 oppgir 50% av de spurte at de har konkrete planer om å pusse opp i 2015. Dette tilsier at omtrent 1 million norske husstander også skal pusse opp i år.

Over 1 million husstander vil foreta oppussing av boligen sin i 2015.

Det at oppussing av bolig mest sannsynlig berører de fleste av oss minst en gang i løpet av livet, samt at vi nordmenn har en veldig høy grad av egen eide boliger er nok viktige årsaker til at oppussing er et populært tema. På tross av at «vi» pusser opp ekstremt mye i Norge ser vi en tydelig tendens til at vi gjør mindre av arbeidet selv. Bare fra 2010 til i dag har vi sett at andelen av oss som utfører alt oppussingsarbeidet selv har sunket fra nesten 60 % til litt i underkant av 50 %. Videre ser vi en tydelig trend der vi heller får en håndverker til å gjøre hele eller deler oppussingsarbeidet.

 

Undersøkelsen viser også at folk stort sett pusser opp når det er nødvendig, men vi utnytter gjerne muligheten til å sette vårt personlige preg på boligen. Forandring fryder, og byggevarekjedene blir hyppig besøkt av nordmenn på søken etter stadig oppdatering av boligene sine. Med fortsatt reallønnsvekst, lav arbeidsledighet, lave renter og stadig økende ønske om å friske opp boligen ser det ut til at oppussingsmarkedet vil se fortsatt gode tider de neste årene.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev