Bransjeforening

Bransjeorganisasjoner jobber med å fremme medlemmenes interesser, samt bidra med relevant kunnskap og kompetanseutvikling. Prognosesenteret bidrar i denne sammenhengen med et bredt spekter av tjenester, med alt fra medlemsundersøkelser og tilpassede markedsundersøkelser, til konkrete bransjestatistikksystemer som dokumenterer markedsutviklingen for hver enkelt aktør, sett opp mot bransjen totalt.

Vi har kunnskap om hele deres marked. Vi kjenner driverne i markedet, og utarbeider prognoser for hele byggenæringen, så vel som for deres bransje konkret.

 

Vi tilpasser leveransen etter dine behov. Eksempler på hva en leveranse kan inneholde er:

  • Prognoser
  • Bransjestatistikksystemer
  • Medlemsundersøkelser
  • Kundetilfredshetsmålinger
  • Kundeinnsikt, kundepreferanse og adferd
  • Merkekjennskapsmålinger

Våre bransjestatistikksystemer sikrer dine medlemsbedrifter tilgang på løpende informasjon om utvikling i eget marked, sett opp mot bransjen totalt. Prognosesenteret bidrar i denne sammenhengen meg tekniske løsninger som garanterer for 100% sikkerhet og konfidensialitet, samtidig som brukervennligheten er satt i fokus.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev