Byggevarer

Prognosesenteret jobber kontinuerlig med å tilby deg en mest mulig helhetlig oversikt over trender og utviklingstrekk i byggevaremarkedet. Gjennom vår tredelte analysetilnærming gir vi deg oversikt over markedsutviklingen for dine konkrete byggevarer, innsikt i dine kunders adferd og preferanser, samt dine konkurrenters kampanjeaktiviteter i byggevarehandelen. I sum gir dette et komplett og fasettert bilde av markedsvolum, tilbud og etterspørsel.
Nordmenns boligoppussing

Nordmenns oppussing- og kjøpspreferanser knyttet til egen bolig

 

Vi kartlegger alle innvendige og utvendige oppussings- og vedlikeholdsarbeider norske husholdninger foretar i egen bolig. Vi tilpasser vår leveranse til ditt behov og skreddersyr rapporteringen ved bruk av en interaktiv web-basert rapportplattform. Regelmessige undersøkelser og en effektiv distribusjon, gjør at du til enhver tid har tilgang til relevant og oppdatert markedsinnsikt. Landsrepresentative undersøkelse i kombinasjon med vår unike markedskompetanse sikrer deg analyser av høy kvalitet.

 

«Byggmonitor»-tjenesten gir deg mulighet til å følge nordmenns aktivitet og adferd når det gjelder oppussing av egen bolig og følger blant annet følgende problemstillinger:

 • Hvilke typer oppussingsarbeider utføres?
 • Hvem som utfører arbeidene?
 • Hvor mye penger bruker man?
 • Kjøpsprosess – hvor handler man varene?
 • Inspirasjon – hva inspirerte til oppussing?
 • Påvirkning – hva påvirket valget?
 • Beslutningstaker- hvem tar beslutningene?
 • Merkekjennskap

 

Web-rapporten gir deg mulighet til å foreta detaljerte målgruppeanalyser ved å krysse rapportresultatene på en rekke bakgrunnsvariabler.

Kampanjeanalyser

Hva bør tilbudsprisen være i vår kampanje?

 

Kampanjeanalyser er en tjeneste som overvåker aktiviteten og kampanjetilbudene for mer enn 35 ulike byggevarer fordelt på 7 produktkategorier i den norske byggevarehandelen.

Kampanjeanalyser gir store og små aktører en enkel og intuitiv oversikt over byggevarehandelens kampanjetilbud, med tilgang til daglig oppdatert informasjon om kjedenes kampanjepriser, med statistikk tilbake til 2002.

 

Når du skal velge kampanjeprodukter og bestemme tilbudsprisene til din neste kampanje gjelder det å treffe markedet best mulig. Kampanjeanalyser gir deg oversikt over blant annet følgende problemstillinger:

 • Hva gjør konkurrentene?
 • Hvordan varierer kampanjeprisene?
 • Når er det riktig å gå ned i pris?
 • Når kan du sette prisen opp igjen?
Byggevareanalyser

Hvor mange vinduer vil gå med til bygging av forretningsbygg i Buskerud neste år?

 

For å kunne gi deg svar på dette og liknende spørsmål, analyserer Prognosesenteret markedet for ca. 380 byggevarer- og tjenester. Analysene gir deg statistikk over den historiske markedsutviklingen, samt prognoser for de kommende 2-3 årene. Våre analyser baseres på løpende og omfattende studier av hvordan markedet utvikler seg for dine produkter/tjenester innenfor nybyggmarkedet, ROT markedet og for ulike byggtyper. Markedsutviklingen fordeles også geografisk.

Vår web baserte plattform gir deg mulighet til å følge utviklingen for dine varer og tjenesteområder.

 

Les mer om konkrete byggevareanalyser her: bærende konstruksjoner, el, ventilasjon og VVS, tak og fasade, dør og vindu, kjøkken, garderobe og bad, maling, gulv og flis, vegg og isolering