Byggevarer

Prognosesenteret jobber kontinuerlig med å tilby deg en mest mulig helhetlig oversikt over trender og utviklingstrekk i byggevaremarkedet. Gjennom vår todelte analysetilnærming gir vi deg oversikt over markedsutviklingen for dine konkrete byggevarer, innsikt i dine kunders adferd og preferanser, samt dine konkurrenters kampanjeaktiviteter i byggevarehandelen. I sum gir dette et komplett og fasettert bilde av markedsvolum, tilbud og etterspørsel.
Nordmenns boligoppussing

Nordmenns oppussing- og kjøpspreferanser knyttet til egen bolig

 

Vi kartlegger alle innvendige og utvendige oppussings- og vedlikeholdsarbeider norske husholdninger foretar i egen bolig. Vi tilpasser vår leveranse til ditt behov og skreddersyr rapporteringen ved bruk av en interaktiv web-basert rapportplattform. Regelmessige undersøkelser og en effektiv distribusjon, gjør at du til enhver tid har tilgang til relevant og oppdatert markedsinnsikt. Landsrepresentative undersøkelse i kombinasjon med vår unike markedskompetanse sikrer deg analyser av høy kvalitet.

 

«Byggmonitor»-tjenesten gir deg mulighet til å følge nordmenns aktivitet og adferd når det gjelder oppussing av egen bolig og følger blant annet følgende problemstillinger:

  • Hvilke typer oppussingsarbeider utføres?
  • Hvem som utfører arbeidene?
  • Hvor mye penger bruker man?
  • Kjøpsprosess – hvor handler man varene?
  • Inspirasjon – hva inspirerte til oppussing?
  • Påvirkning – hva påvirket valget?
  • Beslutningstaker- hvem tar beslutningene?
  • Merkekjennskap

 

Web-rapporten gir deg mulighet til å foreta detaljerte målgruppeanalyser ved å krysse rapportresultatene på en rekke bakgrunnsvariabler.

Byggevareanalyser

Hvor mange vinduer vil gå med til bygging av forretningsbygg i Buskerud neste år?

 

For å kunne gi deg svar på dette og liknende spørsmål, analyserer Prognosesenteret markedet for ca. 380 byggevarer- og tjenester. Analysene gir deg statistikk over den historiske markedsutviklingen, samt prognoser for de kommende 2-3 årene. Våre analyser baseres på løpende og omfattende studier av hvordan markedet utvikler seg for dine produkter/tjenester innenfor nybyggmarkedet, ROT markedet og for ulike byggtyper. Markedsutviklingen fordeles også geografisk.

Vår web baserte plattform gir deg mulighet til å følge utviklingen for dine varer og tjenesteområder.

 

Les mer om konkrete byggevareanalyser her: bærende konstruksjoner, el, ventilasjon og VVS, tak og fasade, dør og vindu, kjøkken, garderobe og bad, maling, gulv og flis, vegg og isolering

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev