Trender i byggvarehandelen

– er internett noe å regne med?

Det norske byggemarkedet var i 2014 på mer enn 275 mrd. kr, og utgjorde med dette ca. 9% av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Markedet for renovering, ombygging og tilbygg på eksisterende boliger (ROT boliger) utgjorde på sin side, nesten en fjerdedel av det norske byggemarkedet i fjor. Produktene kjøpes fortsatt i hovedsak fysisk i byggvarehandelen.

Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: oppussing oppussingsmarkedet rot bolig

Hjemmet

Det som skiller ROT boligmarkedet fra de andre delene av byggemarkedet, er blant annet at husholdningene i betydelig grad bidrar med arbeidsinnsats selv, samt at byggevarene i stor grad handles av husholdningene selv.

«For de mer tradisjonelle byggevarene øker byggevarehusenes betydning som kjøpested»

Graden av egeninnsats og hvilke handelskanaler husholdningene benytter, varierer imidlertid med hvilke typer arbeid som utføres. På generell basis er graden av egeninnsats avtagende, samt at andelen egeninnsats synker med omfang og kompleksitet på det arbeidet som skal utføres. De store komplekse arbeidene settes ofte bort til håndverkere, mens enklere arbeider utføres av de som eier boligen.

 

Handelskanaler

Hvilke handelskanaler vi benytter, varierer også i stor grad med hvilke typer vedlikeholdsarbeider vi utfører.

 

De ulike innkjøpstedene og handelskanalene er alle en del av byggevarehandelen i Norge. Blant dem som bytter kjøkken- eller garderobeskap velger nesten halvparten av husholdningene å legge turen innom IKEA når de skal handle. Andelen som handler disse varegruppene på IKEA er høyest i de yngre aldersgruppene, og avtar med stigende alder.

«Jo yngre man er, jo høyere andel handler malingproduktene i byggevarehusene, mens andelen som handler i tradisjonelle fargehandler øker med stigende alder»

Når det gjelder kjøp av baderomsskap sier nesten en fjerdedel at de handler i sanitær-/VVS-/rørleggerbutikk. En andel på 16% svarer at de handler baderomsskap i byggevarehus.

 

Når det gjelder de mer spesifikke sanitærproduktene går en betydelig mer høyere andel (50-70%) av kjøpene via faghandel (sanitær-/VVS-/rørleggerbutikk) eller direkte via håndverker.

 

Mer enn 8 av 10 husholdninger kjøper ventilasjons- og elektrikerprodukter via håndverker eller spesialbutikk.

For de mer tradisjonelle byggevarene øker byggevarehusenes betydning som kjøpested. Mellom 50% og 70% av husholdningen sier at de kjøper gulvbelegg, innerdører, innvendig vegg- og takbekledning på et byggevarehus.

 

Når det gjelder kjøp av maling- og malingrelaterte produkter er byggevarehusene vanligste kjøpested. Mer enn halvparten som handler maling kjøper dette på byggevarehus, mens 1 av 5 sier at de kjøper malingprodukter via fargehandelen. Jo yngre man er, jo høyere andel handler malingproduktene i byggevarehusene, mens andelen som handler i tradisjonelle fargehandler øker med stigende alder.

 

Når det gjelder den digitale handelen, har denne ikke tatt av innen byggevare enda. Andelen som oppgir å ha kjøpt sine byggevarer via internett er fortsatt lav, og ligger mellom 1% og 4% for majoriteten av de byggevarene vi har kartlagt i våre målinger.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev