Bærende konstruksjon

Prognosesenteret har siden 80-tallet målt markedsutviklingen for nesten 400 produkter og tjenester i byggenæringen. Vi kombinerer vår unike informasjon om bærende konstruksjoner med kunnskap om utviklingen i byggenæringen, samt innsikt i adferd og spesifikke behov hos dine kunder og samarbeidspartnere. Dette for å kunne gi deg et nyansert bilde av utviklingen i markedet.

Stocksy_txpc0ae81c3Efw000_Small_440478

 

Vi samler løpende inn informasjon om forbruk og valg av konkrete byggevarer i aktuelle byggeprosjekter. Vi beskriver hvilke materialer som brukes i bærende konstruksjoner ved bygging av boliger, industribygg, kontorbygg, helsebygg og undervisningsbygg. Vi følger hvordan forbruket av ulike konstruksjonsmaterialer utvikler seg, samt hvordan ulike konstruksjonsløsninger vil påvirke byggeaktivitetens utvikling de kommende årene.

 

Underlaget tilpasses etter dine behov

Våre markedsrapporter gir deg et tydelig bilde av hvordan konstruksjonssystemer påvirkes av utvikling i byggeaktiviteten. Dette gjør at du får et beslutningsunderlag som gir deg muligheten til å fatte de riktige beslutningene og utnytte ressurser på best mulig måte. Underlaget tilpasses etter dine behov og kan rapporteres ut ifra:

  • Byggtypene du arbeider med
  • Regionsinndeling i organisasjonen
  • Distribusjonskanal
  • Kategorisering av kundegrupper

Vi jobber daglig med å forstå hvordan kundene blir påvirket av deres virksomhet, f.eks. ved å utføre kundetilfredshetsmålinger og merkekjennskapsmålinger. Vi har også lang erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev