El, ventilasjon og VVS

Tekniske installasjoner som El, ventilasjon og VVS utgjør en betydelig andel av det totale byggemarkedet i Norden. Prognosesenteret følger fortløpende hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggesegmentene i Norden, og kan bidra med kunnskap som gir deg grunnlag for å ta faktabaserte beslutninger.

elektriker

Vi kan ditt marked

 

Bransjen er i endring. Forhandlere og grossister slår seg sammen, nye og billige produkter kommer på markedet, og stor etterspørsel etter installatører resulterer i høyere priser, og dårligere kvalitet i noen tilfeller. Tekniske installasjoner gjøres både i nye og eksisterende bygg, samt private boliger og yrkesbygg. Struktur og kjøpsprosesser varierer med hvilken del av markedet man jobber med.

 

Det er relativt store nasjonale forskjeller når det gjelder hvilke produkter som benyttes, og det er også tydelige forskjeller i hvem som er initiativtager, beslutningstager, samt hvordan distribusjonen til markedet ser ut.

 

For å sikre lønnsomhet og salg er det viktig å ta de rette beslutningene – tilpasset det markedet man retter seg mot. Prognosesenteret har siden starten av 90-tallet målt utviklingen for mer enn 600 produkter og tjenester innen byggesektoren.

 

Vi kombinerer unik innsikt om markedsutviklingen, med kunnskap om adferd og spesifikke behov hos dine kunder og samarbeidspartnere.

Tilpasset underlag for en effektiv forretningsutvikling

Med støtte i våre analyser kan du ta faktabaserte beslutninger, fremfor subjektive vurderinger basert på egne markedsestimater. Vi tilpasser våre analyser til ditt behov, enten du er produsent, forhandler eller installatør.

 

Vi bidrar til å forstå kundens opplevelse av din bedrift, blant annet ved måling av kundetilfredshet (KTI) og merkekjennskap. Vi har også solid erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

 

Eksempel på hva vi kan tilby:

  • Analyser som tydeliggjør drivkreftene i markedet
  • Underlag om markedsvolum, – struktur og framtidig utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Valgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller deres egne salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunder ved hjelp av f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev