Tak og fasade

Det nordiske tak- og fasademarkedet er under stadig utvikling, og etterspørselen hos kundene endrer seg fra år til år. Kundene er bedre informert og er mer proaktive i valg av varemerke, og verdi- og distribusjonskanaler endrer seg stadig raskere. Våre markedsanalyser gir deg innsikten du trenger for å kunne ta de riktige beslutningene. Hvilke markeder er i vekst og hvem er våre viktigste kundegrupper?

tak

Markedet for tak- og fasadeprodukter fungerer forskjellig avhengig av hvilke deler av markedet man retter seg mot. Det er betydelige forskjeller i hvilke typer produkter og løsninger som benyttes, hvem som er initiativtager, beslutningstager og hvordan distribusjonen i markedet fungerer.

Tilpasset underlag for en effektiv virksomhetsutvikling

Våre løpende analyser av hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggsegmentene, gir deg mulighet til å arbeide med faktabasert beslutningsunderlag, fremfor egne subjektive vurderinger.

 

Vi hjelper deg med å forstå hvordan kunden påvirkes av din virksomhet, for eksempel i form av kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) og merkekjennskapsmålinger. Vi har også solid erfaring med å identifisere og beskrive kundenes behov, adferd og betalingsvilje.

Vi tilpasser leveransen etter dine behov, og kan bidra med blant annet følgende:

  • Analyser av drivkreftene i markedet
  • Markedets størrelse, struktur og fremtidige utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Utvalgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller egendefinerte salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunder gjennom f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev