Kapitalmarked, finans og konsulent

Prognosesenteret gjennomfører fortløpende analyser av bygg- og anleggsmarkedet i hele Norden, og utarbeider prognoser for bygge- og anleggsaktivteten, så vel som for mer enn 600 forskjellige byggevareprodukter og tjenester. Vår solide erfaring med å gjennomføre bransje- eller produktspesifikke analyser, kombinert med en dyp bransjeforståelse, gjør oss til en verdifull partner i forbindelse med mange forskjellige problemstillinger.

Hvorfor-markedsanalyseByggenæringen er en stor og viktig bransje med samlede investeringer på mer enn 1 500 milliarder kroner i Norden. I forbindelse med oppkjøp, salg eller børsnoteringer hjelper vi finansielle rådgivere med velbegrunnede analyser. Et konsistent markedsbilde med forståelse for struktur, utvikling og markedets drivkrefter, er viktige steg på veien.

Bransje

Vi utarbeider markedsanalyser basert på løpende og omfattende studier av hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggesegmentene. Med støtte i våre analyser får dere et beslutningsunderlag basert på faktiske markedsstørrelser, i stedet for oppdragsgiverens egne estimater.

 

Sammen med deg som rådgiver, definerer vi hvilken informasjon som er mest relevant for den aktuelle problemstillingen. Takket være vår løpende markedsovervåking, unike database og brede erfaring med et bredt spekter av analyser, har vi mulighet til å levere grundige analyser på relativt kort tid.

 

Eksempler på hva vi kan tilby:

Vi tilpasser leveransen etter dine behov, og kan bidra med blant annet følgende:

  • Analyser av drivkreftene i markedet
  • Underlag på markedets størrelse, struktur og framtid utvikling
  • Utviklingen fordelt ned på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Illustrasjon av markedet ut ifra et geografisk perspektiv, region eller land
  • Analyse av markedsandeler eller andre prosjekspesifikke behov
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev