Maling, gulv og flis

Majoriteten av maling-, gulv- og flissalget skjer til eksisterende boliger og yrkesbygg, mens nybygg står for en mindre del av omsetningen. Markedet for disse produkttypene endres kontinuerlig, og spesielt nybyggingsmarkedet opplever store svingninger. Prognosesenteret vet hvordan markedet utvikler seg, og kan gi deg kunnskapen du trenger for å ta riktige beslutninger.

maling

Et marked i endring

Markedet for maling, gulv og flis har de siste årene være utsatt for flere utfordringer. Vi ser blant annet at de forskjellige bransjene i økende grad glir over i hverandre, hvilket gjør at forhandlernes vareutvalg endrer seg og marginene presses. Et økende netthandelstilbud, kan også føre til at flere velger å handle på nett.

 

Det finnes relativt store regionale og nasjonale forskjeller når det gjelder bruk av ulike produkter, og ikke minst når det gjelder hvem det er som initiativtager, beslutningstager eller hvordan distribusjonen i markedet ser ut.

 

Vi kombinerer unik markedskunnskap om utviklingen i byggenæringen med innsikt om behov og adferd hos dine kunder og samarbeidspartnere.

Tilpasset underlag for en effektiv virksomhetsutvikling

Med støtte i våre analyser får du muligheten til å arbeide med fakta istedenfor bedriftens egne markedsvurderinger. Vi tilpasser analysen til dine behov, enten om du er produsent, forhandler eller installatør.

 

Vi hjelper deg også med å forstå hvordan kunden påvirkes av din bedrift, f.eks. ved hjelp av kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) og merkekjennskapsmålinger. Vi har også lang erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

 

Eksempel på hva vi kan tilby:

  • Analyser som tydeliggjør drivkreftene i markedet
  • Underlag om markedets omfang, struktur og framtidig utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Valgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller deres egne salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunder ved hjelp av f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev