Dør og vindu

Den nordiske dør- og vindusindustrien har utviklet seg fra å være relativt lokal, eller i det minste nasjonal, til å bli internasjonal og betydelig mer konkurranseutsatt. Den økende konkurransen, internasjonaliseringen og krav om en økende profesjonalisering fra kundene, har bidratt til en konsolidering av bransjen.

barn vindu

 

Markedet for dører og vinduer fungerer forskjellig avhengig av hvilke deler av markedet man retter seg mot. Det er betydelige forskjeller i hvilke typer produkter som benyttes, hvem som er initiativtager, beslutningstager og hvordan distribusjonen i markedet fungerer.

Tilpasset underlag for en effektiv virksomhetsutvikling

Våre løpende analyser av hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggsegmentene gir deg mulighet til å arbeide med faktabasert beslutningsunderlag, fremfor egne subjektive vurderinger.

 

Vi hjelper deg med å forstå hvordan kunden påvirkes av din virksomhet, for eksempel i form av kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) og merkekjennskapmålinger. Vi har også solid erfaring med å identifisere og beskrive kundenes behov, adferd og betalingsvilje.

 

Vi tilpasser leveransen etter dine behov, og kan bidra med blant annet følgende:

  • Analyser av drivkreftene i markedet
  • Markedets størrelse, struktur og fremtidige utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Utvalgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller egendefinerte salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunde gjennom f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev