Offentlig aktør

Prognosesenteret er stolte av å være en av landets viktigste premissleverandører til kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører knyttet til kunnskap og beslutningsstøtte om det norske bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet.

Analyseleveransene våre er svært varierte, men fellesnevneren er at vår kompetanse og vårt eksisterende informasjonsgrunnlag gir oss et konkurransefortrinn sammenlignet med andre. Vi har også til enhver tid langsiktige rammeavtaler med flere sentrale statlige aktører.

 

 

Vi tilpasser leveransen våre etter dine behov. Eksempler på hva en leveranse kan inneholde er:

  • Kommunale strategier knyttet til befolkningsendringer og boligbygging
  • Konsekvensutredninger og erfaringer med nye byggeforskrifter
  • Markedsforutsetningene for nye store byggeprosjekter
  • Vurderinger av entreprisestrategier på offentlige byggeprosjekter
  • Byggekostnadsutviklingen for konkrete prosjekter

Prognosesenterets tverrfaglige miljø sikrer at vi leverer utredninger med høy kvalitet, i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev