Kjøkken, garderobe og bad

Det skjer store endringer i det nordiske kjøkken- og baderomsmarkedet. Nye varemerker etableres, distribusjonsmåtene endres og stadig flere forhandlere tilbyr produkter til kjøkken, garderobe og bad i en og samme butikk. Kundene stiller høye krav, og er ofte veldig aktive i beslutningsprosessen. De aktørene som kommer til å være markedsledere fremover, er de som tar de rette beslutningene basert på god markeds- og kundeforståelse.

kjøkken

Unik informasjon til ditt marked

Salg av kjøkken-, garderobe- og baderomsprodukter gjøres til både boliger og yrkesbygg, enten det er nybygging eller renovasjon. Kundenes etterspørsel endres fra år til år, og det finnes relativt store nasjonale forskjeller i hvilke produkter og løsninger som foretrekkes. Det er også tydelige forskjeller i hvem som er initiativtager til kjøpet, hvem som er beslutningstager og hvordan distribusjonen til markedet ser ut.

 

For å sikre lønnsomhet og salg, er det viktig å ta de riktige beslutninger basert på gjennomarbeidede analyser. Prognosesenteret har siden starten av 90-tallet målt markedsutviklingen for et bredt spekter av produkter og tjenester relatert til markedet for kjøkken, bad og garderobe.

 

Vi kombinerer vår unike markedskunnskap med innsikt i spesifikke behov og adferd hos dine kunder og samarbeidspartnere.

Eksakte tall på salg av kjøkken

Vi kan bidra med markedsanalyser som baseres på omfattende studier av hvordan markedet utvikles i de ulike kunde- og byggsegmentene. Våre analyser gir deg mulighet til å arbeide med fakta fremfor interne markedsvurderinger.

 

Vi hjelper deg med å forstå hvordan kunden opplever din virksomhet, blant annet ved å gjennomføre kundetilfredshetundersøkelser (KTI) og merkekjennskapmålinger. Vi har også lang erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

 

Vi tilpasser leveransen etter dine behov, og kan blant annet bidra med følgende:

  • Analyse av drivkreftene i markedet
  • Beskrivelse av markedets størrelse, struktur og fremtidige utvikling
  • Utviklingen fordelt på prissegment, kundetyper eller distribusjonskanaler
  • Utvalgte geografiske markeder med fordeling ned på postnummer eller egendefinerte salgsdistrikt
  • Innsikt om dine kunde gjennom f.eks. KTI-målinger, merkekjennskapsmålinger og betalingsviljestudier
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev