Bolig- og eiendomsutvikling

Aktører som utvikler, bygger og forvalter eiendommer driver virksomhet som har stor betydning for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Vi bidrar med kunnskap om markedet, kundene og samarbeidspartnere, alt for å sikre at du får best mulig underlag til å utvikle boliger i tråd med kundenes behov og preferanser.

bolig- og eiendomsutvikling

Vi har kunnskap om hele markedet. Med basis i hvilke drivkrefter som påvirker bransjen utarbeider vi prognoser for bygg- og anleggsnæringen i Norden. Vi kjenner markedsforutsetningene i ditt geografiske område, og kan beskrive potensielle kunder, i dag og i fremtiden. I tillegg arbeider vi med å forstå hvordan kundene opplever din bedrift, ved å gjennomføre kundetilfredshetsmålinger og merkekjennskapsundersøkelser. Vi har også lang erfaring med å identifisere og beskrive kundenes adferd, behov og betalingsvilje.

Underlaget tilpasses etter dine behov

Vi gjennomfører skreddersydde undersøkelser, bransjeanalyser og utarbeider prognoserapporter som beskriver markedsutviklingen. Vi tilbyr konkrete markedsrapporter, og nettbaserte tjenester der du selv kan hent ut relevant informasjon for å forstå dine kunder og ditt marked.

 

En fellesnevner for alle våre tjenester er at vi kombinerer unik bransjekunnskap med grundige analyser og operative markedsrapporter.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev